Průvodce sportovními sázkami

Sázení je jedna z nejoblíbenějších volnočasových aktivit v historii lidstva.  O hraní a sázení se zmiňují i ty nejstarší historické prameny – riskovat peníze s nadějí ještě větší výhry je něco jako základní lidský instinkt. Jeden spisovatel zmínil, že z vyhraných peněz mají lidé větší radost než z peněz, které vydělali. Získat velký obnos peněz prostým hozením kostkou nebo otočením kartou je opravdu skvělý pocit.

Sázení je definováno jako riskování peněz neb cenných věcí pro nejistou událost za účelem finančního nebo jiného zisku. V každé sázce jsou dvě strany – vyzyvatel a příjemce. Kurz – tedy číslo, kterým se znásobí vsazená částka v případě výhry – se stanovuje jednoduchým výpočtem podle pravděpodobnosti, s kterou k dané události může dojít.

Pro mnoho lidí je sázení tabu a některá náboženství jej dokonce zakazují. Problematické sázení opravdu existuje, nedochází k němu ale kvůli samotnému sázení, ale kvůli lidské povaze. Sázkový průmysl zaměstnává mnoho lidí po celém světě a přispívá obrovské částky do státních rozpočtů. Díky online sázení se sázky staly ještě globálnějšími a jsou také více regulované.

Jak sázet 1
Obrázek: GSerban/shutterstock.com

Obsah

1. Jak sázet?
2. Druhy sázek
3. Jak fungují kurzy?
4. Jednoduché počty
5. Sázení na specifické sporty
6. Obchodování a arbitráž
7. Sázkoví poradci
8. Správa peněz
9. Porovnání kurzů
10. Závěr

Jak sázet

Principem sázení je riskovat něco s nadějí, že získáte něco většího. Hráči zváží pravděpodobnost toho, že se něco stane, a pokud si myslí, že se jim sázka vyplatí, vsadí si. Zprostředkovatelé jako jsou bookmakeři a majitelé kasin poskytují prostředí potřebné k sázení, a za něj si strhávají provizi, díky které můžou opět investovat do sázkové infrastruktury.

K sázení je většinou potřebný určitý obnos peněz v hotovosti nebo na bankovním účtu. Někdy se sází i na úvěr, dluh způsobený sázením ale většinou nemůže být právně vymahatelný, takže zde je potřeba určité důvěry. V minulosti se sázky uzavíraly podáním ruky a gentlemanskou dohodou, a některé sázce na velkých anglických dostizích se dodnes uzavírají pouhým pokývnutím hlavou. Sázky tedy z velké části fungují na principu cti.

Jak sázet head-to-head
Obrázek: Chatsam [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Mnoho sázek je dnes uskutečňováno pomocí zprostředkovatele – třeba bookmakera nebo majitele internetové stránky. V minulosti se ale většina sázek uzavírala jen mezi dvěma jedinci, kteří měli na něco opačný názor. Na tomto principu i dnes fungují výměnné sázky – tedy sázky, ve kterých bookmaker spojuje hráče, kteří vytvoří sázku a hráče, kteří ji přijmou.

Sázky mají mnoho druhů, v současnosti je ale nejpopulárnější sázení na sporty. Tento druh sázení je propagován sportovními televizními kanály a mnoha webovými stránkami, a tak není divu, že je velmi populární zábavou velké části světové populace. V současnosti je už navíc možné sázet na sportovní zápasy i v jejich průběhu. Díky propagaci v médiích se také zlepšilo přijetí hráčů společností.

V dnešní době je kvůli bezpečnosti hráčů sázení více regulované, o to více je ale rozšířené. Ještě před 20 lety licencované sázkové společnosti nemohly být otevřeny večer nebo v neděli. Ke změně přístupu úřadů k sázení velkou měrou přispěl internet, a například v Anglii dnes sázkovou kancelář najdete téměř na každém rohu. Sázení se během několika let od začátku tohoto tisíciletí změnilo více, než za celé minulé století.

Druhy sázek

Sázení má v různých zemí rozdílné formy. Mezi tři hlavní metody ale patří tyto:

Klasické sázky

Klasické sázky, populární především před nástupem internetu a živých přenosů, byly uzavírány ještě před začátkem sportovní události. Když zápas skončil, bookmaker vyplatil výhry, které vypočítal pomocí kurzů. Součástí výhry byla vždy také vsazená částka.

Jak sázet dostihy
Obrázek: Pixabay.com

 

Nejpopulárnějším druhem sázení byly v Anglii v minulosti dostihy, to ale již předběhly jiné sporty. Dostihy jsou ale stále tradiční záležitostí, a bookmakeři se účastní zápasů a přijímají sázky přímo na závodišti. Sází se v hotovosti a výhry jsou vyplaceny před začátkem dalšího závodu. Sázet se může také v průběhu dostihu.

Tyto britské sázky jsou opravdu tradicí, a kurzy jsou zde vypočítávány na základě nabídky a poptávky. Jsou ale ohroženy internetovým sázením, díky kterému je dnes možné kurzy ovlivňovat na dálku. Tradiční sázení na dostihy možná již brzy zanikne, stále je ale jednou z hlavních atrakcí utvářejících atmosféru britských dostihů.

Tento model sázení na pevné kurzy před začátkem utkání je stále používán i při internetovém sázení. Různé země vyjadřují kurzy různými způsoby, základní princip ale zůstává stejný. Kurzy vyjadřují pravděpodobnost toho, že dojde k určitému výsledku, a sázkaři se můžou rozhodnout, na co vsadí. Kurzy jsou fixní v tom smyslu, že platí kurz, který byl udaný v momentě, kdy hráč sázel, průběžně se ale mění v závislosti na poptávce.

Umění bookmakingu spočívá v nabízení kurzů, které přilákají tolik sázkařů, že bookmaker vydělá nezávisle na výsledku zápasu. Provize jsou zahrnuty přímo v kurzech. Někteří hráči se o sázkách rozhodují na základě kurzů a pravděpodobnosti výhry daného týmu – jiní naopak vždy sází na svůj oblíbený tým bez ohledu na to, jestli vyhraje nebo ne.

Výměnné sázky

Výměnné sázky fungují na principu spojování dvou sázkařů, kteří si chtějí vsadit na uskutečnění / neuskutečnění určité události, situace nebo výsledku. Tomuto typu se díky tomu, že jde o sázku mezi dvěma hráči a ne mezi hráčem a bookmakerem, říká také peer-to-peer (P2P) sázení.

Zdaleka nejlepší nabídku výměnných sázek poskytuje společnost Betfair, která funguje od roku 2000 a začala tento typ sázek nabízet jako první z větších online sázkových společností. Výměnné sázky samozřejmě musí mít kurzy, které budou přijatelné jak pro vyzyvatele, tak pro příjemce sázky.

Klíčem pro úspěšné provozování webu nabízejícího výměnné sázky je dobrá likvidita – tedy množství sázek, které u dané společnosti hráči uzavírají, a jež společnosti umožňuje požadovat menší provize. Právě malá likvidita je důvodem toho, proč se mnoho jiných společností než Betfair na trhu příliš neujalo. Betfair je známou společností, a tak jeho služeb využívá více zákazníků, což opět způsobuje likviditu. Výměnné sázky mohou být přijaty úplně, částečně nebo vůbec. Sázky, které nebyly přijaty, mohou být buď zrušeny, nebo ponechány v nabídce, dokud je nikdo nepřijme.

Bookmakeři výměnných sázek díky tomu, že sázka je uzavřena mezi dvěma hráči, nevydělávají jen tehdy, když hráč sázku prohraje, ale berou si provizi z každé uzavřené sázky – nezáleží jim tedy na výsledku sázky, protože získávají peníze za počet uzavřených sázek. Tito bookmakeři jsou placeni za vytvoření mechanismu, prostředí a infrastruktury potřebné pro zprostředkování výměnných sázek.

Velkou část výměnných sázek tvoří live sázky. Před zápasu i v jeho průběhu jsou neustále vytvářeny nové nabídky s odlišnými kurzy, a sázkaři mohou uzavřít další sázku pro zvětšení zisku nebo zminimalizovaní své ztráty. U sportů jako je fotbal a tenis se často používá funkce cash-out – tedy okamžité vybrání části výhry ještě před koncem zápasu.

Betfair také nabízí největší nabídku sportů, lig a typů sázek na trhu a pokrývá většinu poptávky sázkařů. Kurzy si stanovují sami sázkaři, kteří vytvářejí sázky. Významné sportovní události mají velkou likviditu, což znamená, že většina sázek bude s velkou pravděpodobností přijata. Výměnné sázky jsou na rozdíl od klasických sázek více společenskou záležitostí, protože při nich vyzyvatelé i příjemci sázek navazují vztahy.

Spread

Spread sázení – tedy sázení na rozmezí (někdy překládané jako „rozprostřené sázení“) je druh sázky, ve kterém hráči vyhrávají tím více, čím přesněji se trefí do výsledku utkání a naopak. Tento typ sázení především ve Spojeném Království za posledních třicet let prožil obrovský boom a je regulovaný finančními úřady. Spread sázení je specifické tím, že v něm hráči mohou vyhrát částky mnohonásobně větší než ty, které vsadili.

Přesnost odhadu výsledku určuje jak zisk, tak ztrátu, kterou hráč utrpí, takže tento druh sázení není příliš doporučován začínajícím hráčům, protože vyhrát i prohrát se při něm dají opravdu velké sumy. Bookmaker vyjádří rozmezí toho, jak může zápas dopadnout, a hráči poté sázejí na výsledek vyšší nebo nižší.

Provozovatelé spread sázek vyplácejí peníze úspěšným sázkařům a vydělávají na sázkařích, kteří prohráli. Také ve spread sázení se většinou používá live sázení, které hráčům umožňuje uzavírat další sázky v průběhu utkání, aby ještě zvětšil svůj zisk nebo zminimalizoval ztrátu. V tomto ohledu je spread sázení více podobné výměnnému než klasickému sázení.

Spread sázení je pro hráče atraktivní především tehdy, když se koná utkání s jasným favoritem, na kterého si pravděpodobně vsadí většina hráčů. U spread sázení se sází na handicap, díky čemuž sázkaře přiláká jak favorit, tak outsider zápasu.

Spread sázkaři sází podle toho, jestli výsledný handicap zápasu odhadují výše nebo níže, než rozmezí stanovené bookmakerem. Pokud více hráčů sází výše, posune se stanovené rozmezí stejným směrem – spread sázení funguje, stejně jako ostatní druhy sázení, na principu nabídky a poptávky.

Spread sázení je populární jak na sportovních událostech, tak na trhu s cennými papíry. Samotný koncept je převzat od londýnských obchodníku s cennými papíry, kteří sázeli na to, jestli se cena akcií dané společnosti pohne nahoru nebo dolů. Spread sázení na finančním trhu nejistější než spread sázení na sport.

Jak fungují kurzy

Základem sázek každého druhu je kurz – tedy pravděpodobnost toho, že se něco stane / nestane. U výměnných sázek je částka vsazená vyzyvatelem větší, než částka vsazená příjemcem sázky – pravděpodobnost toho, že se něco stane, je menší než pravděpodobnost toho, že se něco nestane. U spread sázek se sází na to, jestli bude výsledný handicap zápasu vyšší nebo nižší než rozmezí stanovené bookmakerem. U klasických sázek je kurz vyjádřen jako jedna hodnota, a zákazník se může rozhodnout, jestli sázku s tímto kurzem přijme nebo nepřijme. Konkurenční bookmakeři mohou nabízet mírně odlišné kurzy.

Kurzy sportovních sázek vyjadřují pravděpodobnost, se kterou podle bookmakera zápas dopadne daným způsobem. Kurzy jsou stanoveny tak, aby hráči sázeli na různé výsledky – a aby tedy bookmaker neztratil finance. Bookmaker u klasických sázek získává peníze za sázky, které hráč prohraje. Ruleta je navržena tak, aby bookmaker nezávisle na výsledku vždy vydělal – a tato metoda funguje také u sázení na sporty. Zisk bookmakera je započítaný do kurzu tak, aby byl výhodný jak pro bookmakera, tak pro hráče.

 

Sázky jsou uzavírány na základě kurzu a vsazené částky. Při sázce na kurz 1/1 se v případě výhry vrátí dvojnásobek vsazené částky. Čím menší je pravděpodobnost toho, že k něčemu dojde, tím větší je kurz – bookmakeři tedy v případě výhry, ke které ale nedochází tak často, vyplácí větší částky. Cílem bookmakera je utržit více, než vyplatí za výhry. Tohoto cíle samozřejmě nedosáhnou vždy, těm lepším se to ale daří častěji.

Jednoduché počty

100 Kč vsazených na kurz 5/1 v případě výhry znamenají 600 Kč pro hráče (pětkrát sto plus sto). 100 Kč vsazených na kurz 1/2 při výhře znamená 150 Kč. Pokud hráč nevyhraje, bookmaker si sázku nechává. Spread sázka 100 Kč vsazená na handicap vyšší než 90 při výsledném handicapu 100 znamená 1000 Kč. Spread sázka na handicap vyšší než 100 při výsledném handicapu 110 znamená 1100 Kč pro hráče. Spread sázka 100 Kč vsazená na handicap nižší než 100 znamená při výsledném handicapu 110 ztrátu 1000 Kč. Vyhraná výměnná sázka 100 Kč při kurzu 5/1 znamená 600 Kč pro hráče, a prohraná sázka při stejném kurzu znamená ztrátu 500 Kč. Kurzy jsou v různých zemích vyjadřovány buď jako zlomkové (5/1) nebo jako decimální (6.0).

Sázení na sporty

Fotbal

Fotbal je mezi sázkaři nejpopulárnější sport, a pro většinu zápasů jsou u něho nabízeny tyto typy sázek:

 • Oba týmy dají gól
 • Celkový počet gólů
 • Přesný výsledek
 • Více/méně
 • Poločas/konečný čas
 • Střelec gólu
 • Postoupí
 • Počet faulů
 • Počet rohů
 • Handicap
 • Sudý nebo lichý počet gólů
Jak sázet fotbal
Obrázek: Tsutomu Takasu (1.Bundesliga) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Dostihy

Sázení na dostihy je populární především ve Velké Británii. Sází se u něj především na tyto druhy sázek:

 • Vítěz
 • Vítěz/umístění
 • Umístění
 • Pořadí
 • Pole proti
 • První trojice
 • Antepost sázení

 

Tenis

Sázení na tenis je v poslední době, především díky online a live sázení, čím dál tím populárnější. Nejpopulárnějšími druhy sázek u tenisu jsou tyto:

 • Zápas
 • Set
 • Skóre prvního setu
 • Handicap her
 • Vítěz setu
 • Celkový počet her
 • Lichý nebo sudý celkový počet her
 • Nejvíce es
 • Nejvíce dvojchyb
 • Antepost sázení
Jak sázet tenis
Obrázek: Pexels.com

 

Golf

Golf byl vždy populárním sportem, zájem o něj ale z nějakého důvodu poslední dobou upadá. Ostatní sporty nabízejí rychlejší výsledky, u golfu se ale stále dá sázet na tyto kategorie:

 • Vítěz
 • Vedení v prvním kole
 • Vítězné skóre
 • Rozdíl
 • 18 jamek
 • 72 jamek
 • Postoupí/nepostoupí
 • Nejlepší hráči z daných států a světadílů

Kriket

Kriket je velmi populární především v Asii a v Austrálii. Nejpopulárnější kategorie sázení na kriket jsou:

 • Vítěz zápasu
 • Nejlepší pálkař týmu/zápasu
 • Nejlepší nadhazovač týmu/zápasu
 • Nejvyšší skóre v prvních šesti sadách
 • Nejvíce odpalů
 • Nejlepší dvojice pálkařů
 • Padesátka
 • Stovka
Jak sázet kriket
Obrázek: Lemonlolly [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rugby (league a union)

Na zápasy v rugby se sází především tyto sázky:

 • Vítěz zápasu
 • Celkový počet bodů
 • Bod na první pokus
 • První skórující hráč
 • Handicap
 • Výsledek poločasu
 • Počet šancí

 

Arbitrážní sázení

Arbitrážní sázení není sázení jako takové, ale sázení na opačné výsledky za výsledkem zajištění výhry nebo minimalizace ztráty nezávisle na výsledku utkání. Někteří sázkaři, kteří nesázejí kvůli zábavě, ale spíše kvůli výdělku, takto sázejí na všechny zápasy, které sledují.

Arbitrážní sázení spočívá ve využívání rozdílů kurzů u různých sázkových kanceláří, a znamená vlastně vsazení na to, že se daná situace buď stane, nebo nestane – v obou případech hráč vlastně vyhrává. Tento princip lze nejlépe pochopit na příkladu z reálného života.

Skvělou příležitostí k arbitrážnímu sázení jsou díky kolísání kurzů během jednotlivých dní golfové turnaje. I když hráč ze začátku turnaje sázky prohrává, může uzavřít sázky nové, které zminimalizují jeho ztráty nebo dokonce ještě zvětší jeho zisk.

Arbitrážním sázkám se říká také surebets – sázky s jistou výhrou. Hráč vlastně vyhraje, ať už zápas dopadne jakkoli

Arbitrážní sázky mohou často být také velmi riskantní – zápas se může nějak zvrtnout, a hráč může tratit dokonce i na sázce, která se jevila jako sázka s jistou výhrou.

Další strategie, kterou používá mnoho hráčů, je pokusit se předpovědět pohyb kurzů během zápasu a díky tomu vytvořit sázku s jistou výhrou. Tato taktika se používá především u výměnných sázek, u kterých kurzy často kolísají, a zkušení hráči toho dokáží dobře využít.

Zisky u arbitrážních sázek jsou poměrně malé (většinou se pohybují mezi 2% a 10%). Obchodníci proto potřebují také určitou dávku trpělivosti. Pro efektivní obchodování je potřeba mít vysoce výkonný počítač s rychlým internetovým připojením. Kurzy se mohou hýbat velmi rychle, a kvůli pomalému počítači nebo připojení můžou hráči často přijít o výnosný obchod. To může způsobovat další frustraci, která negativně ovlivní rozhodovací schopnosti hráčů.

Klíčovou schopností pro hráče je dokázat rozpoznat příležitosti pro arbitrážní sázení. Ty se naskytují tehdy, když dvě sázkové kanceláře nabízí ke stejné události odlišné kurzy. Ty jsou často k dispozici jen po krátký časový úsek, a tak je potřeba obě sázky uzavřít téměř současně.

Arbitrážní sázky mohou být uzavřeny také jako kombinace klasické a výměnné sázky. Obě sázky ale musí být uzavřeny v co nejkratším časovém sledu. Někteří arbitrážní sázkaři také využívají různých typů sázek. Jak už ale byl řečeno, pro úspěšné arbitrážní sázení potřebujete především pevné nervy, schopnost rychlého rozhodování a kvalitní vybavení.

Sázkové poradenství

Sázkový průmysl, především sázení na dostihy, láká také mnoho různých více nebo méně zkušených sázkových poradců. V Británii dokonce každý den vychází noviny The Racing Post, kde sázkoví poradci poskytují své tipy na právě konané zápasy. Každý sázkový poradce, který chce v tomto deníku zveřejňovat své tipy, napřed musí před začátkem dostihu redakci poslat historii svých tipů, a dokázat tak, že se v sázení opravdu vyzná. Jako sázkoví poradci často pracují bývalí žokejové, kteří do zákulisí dostihů opravdu vidí.

Na trhu je velká poptávka po seznamech jmen, adres a e-mailů potenciálních zákazníků, kteří projevili zájem o sázení. Někteří sázkoví poradci svým klientům nabízejí zkušební lhůtu až 3 měsíce, aby jim dokázali, že opravdu nabízí spolehlivé informace, za které stojí za to si zaplatit.

Vzestup internetu dal vzniknout také mnoha online sázkovým poradnám. Některé jsou zdarma, u většinou se ale platí měsíční poplatky se slevami za dlouhodobé předplacení. Na internetu ale nikdo sázkové poradce nefiltruje – hrozí zde tedy, že poradci nejsou zkušení a spolehliví. Naštěstí ale funguje mnoho nezávislých webů, které na sázkové poradny píšou recenze a radí zákazníkům, jestli daná poradna poskytuje kvalitní služby. Díky tomu mohou zákazníci dostávat rady od těch spolehlivějších poradců.

Správa peněz

Jednou z klíčových dovedností pro sázkaře je rozumná správa peněz a zaznamenávání si ztrát a zisků. Sázení má samozřejmě být v první řadě zábavou a společenskou záležitostí. Rozhodně ale stojí za to věnovat trochu času také zapisování zisků a ztrát – často totiž dochází k tomu, že hráči přeceňují své výhry a zapomínají na prohry. Poctivé zapisování může pomoci předejít různým problémům s hraním a financemi.

Rekreační sázkaři sází jen s penězi, o které si mohou dovolit přijít. Sázení je především zábava. Od jiných koníčků se ale liší tím, že hráč může skončit s více penězi, než s kolika začal. Pravidelně ale vyhrávají jen asi 2% hráčů. To znamená, že 98% do sázení vkládá více peněz, než kolik vyhrávají. To pro většinu z nich není problém, je ale vždycky skvělé vědět, kterým sázkám je lepší se vyhnout.

Problémové sázení samozřejmě existuje, sázkové společnosti jsou ale dnes zodpovědnější a snaží se mu předejít více, než kdy předtím. I tak se samozřejmě ze sázení může stát závislost, funguje ale mnoho organizací, které gamblerům nabízí pomoc. Ve Velké Británii byl v poslední době vyvíjen velký společenský tlak proti sázkovým společnostem, které musely svůj přístup radikálně změnit. Nebezpečí sázení je popisováno v televizi i v tisku, a společnosti už berou problémové sázení opravdu vážně.

Většina sázkařů sází konzistentně vždy stejnou částku, kterou neovlivňují ani prohry, ani výhry – každý víkend vsadí třeba 200 Kč na fotbal, a tento obnos nezvýší ani nesníží ani po sérii výher nebo proher. Částka, kterou vsázejí, se nemění a není problémem pro osobní nebo rodinný rozpočet hráčů. Tento přístup ale samozřejmě nezvýší zisk u dobrého výsledku a nesníží ztrátu při špatném výsledku.

Hráči samozřejmě mají přirozené nutkání sázet více, pokud jsou si jisti tím, že sázku vyhrají. Proto je hráč nejzranitelnější a nejohroženější právě ve chvíli po velkém vítězství, po kterém bude sázet bezohledněji, protože se bude cítit neporazitelně. Jednou z dobrých taktik je například vždy vsadit 10% svého sázkového rozpočtu – bez závislosti na jeho velikosti. Čím větší je rozpočet, tím větší je sázka – a naopak, čím nižší je rozpočet, tím nižší bude sázka. Tato strategie funguje jako záchranná síť proti sériím proher i výher.

Tato strategie funguje na jednoduchých počtech – pokud máte v sázkovém rozpočtu 1000 Kč, vsadíte 100 Kč. Když máte 900 Kč, vsadíte 90, a když máte 1100 korun, vsadíte jich 110. Pro dobré fungování této strategie je samozřejmě vhodné si všechny sázky a jejich výsledky zapisovat.

Porovnání kurzů

Bookmakeři si navzájem konkurují v různých oblastech, z nichž nejpodstatnější je samozřejmě cenová nabídka. Různí bookmakeři mají také různé pohledy na pravděpodobnost, se kterou zápas dopadne daným způsobem, a tak nabízí také odlišné kurzy. Kdyby všichni bookmakeři nabízeli stejné kurzy, bylo by sázení nudné, a navíc by neexistovaly arbitrážní sázky. Sázení je forma obchodování – a při obchodování má každý rád pocit, že udělal výhodný obchod.

V kurzech je započítána také provize pro bookmakera, která obvykle činí mezi 1% a 50% – to znamená, že bookmaker dostane 1 Kč (respektive 50 Kč) z každý vsazených 100 Kč. Kromě těchto provizí bookmaker samozřejmě dostává také prohrané sázky hráčů, a naopak, pokud většina hráčů vyhraje, bookmaker bude ve ztrátě – když si všichni Angličané u jednoho bookmakera vsadí na vítězství Anglie ve světovém poháru a Anglie opravdu vyhraje, bude bookmaker ve ztrátě bez ohledu na provize.

Pro sázkaře jsou provize bookmakerů samozřejmě nevýhodou. Klíčovou zbraní v boji proti této nevýhodě je především zkoumání nabídek různých bookmakerů a vybírat si nejlepší kurzy. Někteří sázkaři řeší jen cenu a vždy se snaží vsázet jen na ty nejvýhodnější kurzy. Pomáhá jim v tom mnoho webových stránek, které porovnávají kurzy významných sázkových kanceláří a doporučují hráčům supervýhodné kurzy.

Jak sázet kurzy
Obrázek: smartbets.com

 

Závěr

Sázení je velmi stará zábava, a lidé budou sázet asi vždy – je to v naší povaze. Způsob, kterým sázíme, sice od základů změnil internet a mobilní technologie, základní princip sázení ale zůstává stále stejný – riskovat určitý obnos nebo věc za účelem získání něčeho s ještě vyšší hodnotou. To se děje stále – jen se místo karet a kostek používají počítače. Zisk, který můžeme ze sázky mít, je založen na pravděpodobnosti, se kterou k dané situace dojde.

Technologie zvýšila počet možností sázení a zdostupnila obrovský počet informací. Díky tomu, že na trhu se sázkami funguje velká konkurence, nyní mají sázkaři lepší podmínky než kdykoli jindy. Technologie také umožnily rychlé změny kurzů a cen. Sázkaři teď mají možnost vybírat si ty nejlepší sázkové kanceláře s těmi nejlepšími kurzy díky stránkami, které porovnávají nabídku.

Bitva mezi hráčem a bookmakerem stále existuje, a v každé formě sázení má banka matematickou převahu, díky které může platit svůj provoz a zaměstnance. Počítače a mobily ale pomohly zvýhodnit podmínky pro samotné hráče – a bookmakeři se samozřejmě budou situaci snažit obrátit ve svůj prospěch, a tento boj bude pokračovat do nekonečna.